رویداد

تغییر مکان دبیرستان
در سال تحصیلی جدید دبیرستان غیردولتی اندیشمندان درنظر دارد ساختمانی جدید و تازه را در اختیار دانش آموزان و اولیای آنان قرار دهد و با فضای مناسبی که در آن ساختمان تعبیه شده دبیرستان میتواند امکانات بیشتر و جدیدتری در اختیار آنان قرار دهد. آدرس ساختمان جدید هم به مراتب پس از نهایی سازی به اطلاع عزیزان میرسد.

با تشکر