رویداد

تغییر آدرس دبیرستان




به منظور ارائه خدمات بهتر به دانش آموزان و اولیای گرامی دبیرستان اندیشمندان به ساختمان جدیدنقل مکان کرد

آدرس ساختمان جدید واقع در بلوار دیلمان میباشد که علاوه بر کلاسها و واحد های اداری شامل 

کتابخانه عمومی و آزمایشگاه مجهز خصوصی میباشد